Ana Nikšić

Loodo

2020./2021. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: V semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 5
Mentor: 
Orešić Mladen
Asistent: 
Pavlinek Nika

Cilj je bio poštovati načelo tehnologičnosti i oblikovanje prilagoditi materijalu te reducirati dijelove proizvoda vodeći se načelom "as small as possible". To podrazumijeva fleksibilnost u interijerima, ali pod uvjetom da smanjenje dimenzija ne utječe na iskustvo korisnika i ergonomiju.
Oblikovanje također prilagoditi lakšem održavanju te se odmaknuti od proizvoda na tržištu. U vidu postavljenih ciljeva donesene su odluke poput odvoda u zid, visine sjedenja od 42 cm, dok  su sve ostale dimenzije koje utječu na iskustvo korisnika standardizirane, rimless tehnologija, premaz daske antibakterijskim srebrnim ionima, suženje daske na prednjoj strani, sporospuštajući mehanizam iste. Također, unutarnja stjenka ne prati vanjsku, već je s bočnih strana skošenija i manje površine što pridonosi lakoći održavanja. Najveće redukcije dogodile su se u stražnjem dijelu školjke čime se smanjila dimenzija duljine od zida 48 cm. Proizvod je pristupačan za male prostore, osigurava nove načine razmještaja sanitarija. Daska obrubljuje cijelu školjku.