Louvre u Zagrebu

Dujmenovic_Hrastovac_na_Studiju_dizajna_18.1.2017.

U srijedu, 18. siječnja 2017., ugostili smo Sandra Dujmenovića i Marka Hrastovca, koji su prezentirali projekt oblikovanja ekskluzivne tipografije muzeja Louvre.

Projekt je započeo kao Sandrov rad na Studiju dizajna, postupno se razvijao iz studentske tipografske vježbe u zahtjevnije istraživanje, te konačnu funkciju dobio u formi tipografskih pisama Louvre Serif i Louvre Sans. 

Brojni studenti sa zanimanjem su saslušali Sandrov živopisan opis suradnje s pariškom agencijom Dream On na natječaju i provedbi vizualnog identiteta muzeja. Marko je prisutnima ispričao čitav proces kreiranja te ukazao na glavne karakteristike ovih pisama. Natpisna pisma sastoje se isključivo od verzalnih slova, čije su forme inspirirane klasičnom rimskom kapitalom – referenca na bogatu kolekciju antičke rimske umjetnosti u muzeju, dok osuvremenjene proporcije i detalji jasno komuniciraju ozbiljnost, tradiciju i gracioznost – vrijednosti koje karakteriziraju najposjećeniji muzej na svijetu. Set znakova obogaćen je brojnim stilističkim ligaturama koje omogućuju raznovrsno građenje vizualnog identiteta muzeja, ovisno o primjeni i prilici. Muzej je pisma počeo koristiti u ranoj fazi nastanka, pa je specifično za ovaj projekt da su ona sazrijevala kroz upotrebu u stvarnim aplikacijama. 

Ovo predavanje bila je odlična prilika da bivši i sadašnji studenti razmijene iskustva. Naime, Sandro i Marko upravo su tijekom studiranja na Studiju dizajna razvili tipografski senzibilitet. Prezentirani projekt potvrđuje važnost tipografske naobrazbe tijekom formativne dizajnerske edukacije te postavlja domaću tipografsku i širu dizajnersku kulturu u kontekst koji joj otvara mogućnosti valorizacije, promocije i razvoja na globalnoj razini. 

 

Dujmenovic_Hrastovac_na_Studiju_dizajna_18.1.2017.
Dujmenovic_Hrastovac_na_Studiju_dizajna_18.1.2017.
Dujmenovic_Hrastovac_na_Studiju_dizajna_18.1.2017.
Dujmenovic_Hrastovac_na_Studiju_dizajna_18.1.2017.