Klara Katičić

Maska

2020./2021. / Industrijski dizajn / Preddiplomski: I semestar / Projektiranje – Industrijski dizajn 1
Mentor: 
Pavlinek Nika

Jako je teško svesti se na jednu osobinu te iz tog razloga moja maska predstavlja slojevitost osobnosti i bezbroj različitih osobina, interesa i aspekta koji me stvaraju. Slojevi se mijenjaju iz reda u red, kao što se i naša osobnost mijenja u različitim okolinama i kroz vrijeme. Maska otkriva jednu polovicu, a skriva drugu polovicu lica, kao što i mi biramo koje aspekte naše osobnosti ćemo sakriti, a koje pokazati drugima.