Nastupno predavanje

nastupno_predavanje_Hrastovec_2017

Marko Hrastovec, utorak, 7. ožujka 2017. u 16 sati, u Frankopanskoj 12

U utorak, 7. ožujka 2017. u 16 sati, Marko Hrastovec, MA Vizualnih komunikacija, održat će nastupno predavanje za izbor nastavnika nastavnog zvanja predavač u području Umjetnosti, polje Dizajn, grana Vizualne komunikacije na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom „Lettering – osnove iscrtavanja slova”.

Predavanje je otvoreno za sve studente i nastavnike, a održat će se u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. Nenad Dogan, doc. Tomislav Vlainić i doc.dr.sc. Nikola Đurek.

nastupno_predavanje_Hrastovec_2017
nastupno_predavanje_Hrastovec_2017
nastupno_predavanje_Hrastovec_2017
nastupno_predavanje_Hrastovec_2017
nastupno_predavanje_Hrastovec_2017
nastupno_predavanje_Hrastovec_2017