Oblikovanje pisma i tipografije 1

Nositelji kolegija: 
Djurek Nikola, doc. dr. sc.
ECTS: 
3.5
Tip predmeta: 
Izborni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Preddiplomski: V semestar