Klara Katičić

Oblikovanje plakata interpretacijom zadanog sadržaja

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2
Mentor: 
Kajp Romana
Komentor: 
Juza Marija

Interpretacija citata: "Verbalising design is another act of design." - Kenye Hare