Eva Rodinis

Oblikovanje plakata interpretacijom zadanog sadržaja

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2
Mentor: 
Vlainić Tomislav
Asistent: 
Milovčić Dina

Interpretacija citata: "Search / Find / Reject / Search Again / Find Again / Reject Again" — Martin Woodtli