Mihael Šandro

Oblikovanje plakata interpretacijom zadanog sadržaja

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2
Mentor: 
Kajp Romana
Komentor: 
Juza Marija

Interpretacija citata: "There is no design without discipline. There is no discipline without intelligence." — Massimo Vignelli