Filip Vrcić

Oblikovanje plakata interpretacijom zadanog sadržaja

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2
Mentor: 
Kajp Romana
Komentor: 
Juza Marija

Interpretacija citata: "If print was invented tomorrow, it would be the death of digital." — Vaughan Oliver