Hana Krajčević

Plakati za mjuzikle Ansambla Kolbe

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 6
Mentor: 
Juza Marija
Komentor: 
Kavurić Kireta Inja
Asistent: 
Milovčić Dina

Plakati za mjuzikle Ansambla Kolbe — Uskrsli, Život za život, Svetac svega svijeta

Ansambl Kolbe katolička je kazališna trupa iz Zagreba koja se bavi izvedbom duhovnih rock mjuzikla od 2012. Prva je kazališna skupina takve vrste u Hrvatskoj i među rijetkima u svijetu. Repertoar ansambla čine djela kršćanske tematike.

Iako nepoznat široj javnosti, ansambl je izuzetno uspješan, a za svoje uspjehe (za režiju i za najbolji album duhovne glazbe) nominiran je i na Porinu. Putem ovih plakata autorica propituje nove i drugačije estetike duhovnoga te nastoji javnost zaintrigirati i približiti mjuzikl i duhovnu glazbu neočekivanim vizualnim pristupom.

Samo rješenje bazirano je na uzoru vitraja, ali i na izmjeni detalja i glavnog dominantnog simbola i popratnih detalja koji upotpunjuju priču, a uočavaju se detaljnijim promatranjem. Rješenja se bave tematikom svetaca te vektorskim stilom linija koje prikazuju biografije istih. Korištene boje svojom se simbolikom vežu uz Korizmu, mučeništvo i mir (ljubičasta, crvena, zelena).