Katja Malešević

Postavljanje jednostavnog vizualnog identiteta i oblikovanje programa festivala

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2
Mentor: 
Kajp Romana
Komentor: 
Juza Marija

U duhu festivala koji promiče toleranciju i kojoj su svi publika, vizualni identitet bazira se na ispisivanju riječi tolerancija na drugačijim pismima. Slova tih riječi su se koristila kao vizualni identitet festivala kako bi promovirali druženje, upoznavanje drugih nacija, kultura i vjera te time i toleranciju. Boje odražavaju samu atmosferu festivala koja je pozitivna, vedra i edukacijska. Materijali su se radili tako da ih svi, od mladih do starijih, mogu koristiti, ali da u isto vrijeme budu u duhu festivala, da festival učine zanimljivijim i jednostavnijim za snalaženje.