Vavra Viktoria Lea

Povezivanje predmeta i značenja (odnos) – Podravka brašno

2011./2012. / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2
Mentor: 
Doroghy Ivan
Asistent: 
Vlainić Tomislav