Nakić-Vojnović Zita

Povezivanje predmeta i značenja (odnos) – Podravka gris

2011./2012. / Preddiplomski: II semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 2