Poziv na razgovor s Andrejom Lovreković i Elom Meseldžić

Poziv na razgovor s Andrejom Lovreković i Elom Meseldžić

U četvrtak, 30. ožujka, u 19 sati, u HDD galeriji, održava se javni [d]razgovor s Andrejom Lovreković i Elom Meseldžić, autoricama izložbe 'Dizajner sakupljač: prirodni materijali inspirirani tradicionalnim obrtima'. Andreja i Ela u razgovoru će nam ispričati cijeli put tog projekta, što su sve saznale u svom istraživanju prirodnih, biokompozitnih materijala, što dizajneri mogu naučiti od obrtnika, kakve su moguće primjene onog što nam izložba otkriva, te kako nam zanimanje za tradiciju može pomoći u budućnosti. Razgovor će voditi Marko Golub, upad je besplatan, pitanja iz publike dobrodošla!
 

Izložba Andreje Lovreković i Ele Meseldžić Dizajner sakupljač – Prirodni materijali inspirirani tradicionalnim obrtima predstavlja nam projekt dviju autorica temeljen na istraživanju tradicionalnih obrta u sjevernim dijelovima Hrvatske, prije svega u obradi rogoza, ali i drugih prirodnih sirovina, i implementaciji tako stečenih znanja u oblikovanju novih, biokompozitnih materijala. Putem tekstova, infografika, foto i videodokumentacije te materijalnih uzoraka, izložba nam pripovijeda priču koja povezuje dizajn, lokalne obrte, odnos prema prirodi i zajednici na smislen, produktivan i inspirativan način.

Iz teksta Marka Goluba:
'Vrijedi naglasiti kako nije riječ o radu koji za svoj fokus ima gotovi predmet, kamoli proizvod pripremljen za masovnu industrijsku proizvodnju. Umjesto toga, Dizajner sakupljač nam u svom punom kapacitetu ukazuje na istraživački aspekt dizajna, na njegovu projektivnu i interdisciplinarnu prirodu, a svojom temom i na volju, težnju, čak i nužnost sistemske, a ne tek partikularne dizajnerske intervencije u našu stvarnost, naše okruženje. Drugo, ovaj projekt otvara nam dvije međusobno nasuprotne perspektive: s jedne je strane sav usmjeren na prošlost, na tradiciju, konkretno tradiciju ručnog obrta u ruralnim sredinama, posljedično čak i na tradiciju usmenog pripovijedanja i prijenosa znanja; s druge strane sasvim je jasno u svakom njegovom segmentu da je nogama čvrsto u sadašnjosti, a očima usmjeren ka budućnosti u kojoj, tko zna, možda upravo znanja kakva se prikupljaju putem ovog i sličnih istraživanja budu ključan preduvjet našeg preživljavanja.(…)'