Sara Zelić

Previše

2021./2022. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 6
Mentor: 
Juza Marija
Komentor: 
Poljanec Ana-Marija (Maša)

Angažirani plakat je svojevrstan hommage kreativnom procesu i stvaranju koncepta. U trenutku zadatka u medijskom prostoru su se nametnule teme korona virusa, novonastalog rata i raznih potresnih situacija koje su me, zajedno sa privatnim problemima dovele do kreativne blokade i nemogućnosti odabira jedne teme. Kroz proces su me okupirale teme mentalnog stanja, pritiska društva na pojedinca, stresa, preopterećenosti informacijama i obavezama pa sam ih kroz razne vizuale pokušavala dočarati. Konačan rezultat spoj je svega nastalog tokom procesa izvedbe, radi postizanja doživljaja buke u glavi s kojom se svi nekad suoče, i kao ilustracija otpora angažiranosti i odabiru jedne konkretne teme u datom trenutku.