Prof. Birgit Mager gostuje na Danu fakulteta

Prof. Birgit Mager gostuje na Danu fakulteta

U sklopu Dana fakulteta 14. travnja, na Studiju dizajna, gostuje Prof. Birgit Mager, vodeća stručnjakinja u području dizajna usluga, suosnivačica i predsjednica International Service Design Network te glavna urednica međunarodnog časopisa za dizajn usluga Touchpoint.

 

Od 1995. Birgit Mager predaje Dizajn usluga na Sveučilištu za primijenjenu znanost u Kölnu, Njemačka, te razvija polje dizajna usluga u teoriji, metodologiji i praksi. Njezina brojna predavanja, publikacije i projekti snažno podupiru implementaciju i razumijevanje ekonomskih, ekoloških i društvenih funkcija dizajna u području usluga. Dobitnica je Sir Misha Black Award 2020. Godine za istaknuto djelovanje u obrazovanju u dizajnu.

Dizajnerska je struka u konstantnom je procesu tranzicije, tražeći teritorije koji nadilaze trenutne disciplinske silose. Dizajneri, koji su po svojoj vokaciji „oni koji rješavaju probleme“,  sve se češće bave promišljanjem sistema, strategija i usluga unutar složenih, međusobno ovisnih i raznorodnih sustava.

Studenti koji odrastaju u vrijeme turbulentnih promjena, pronalaze novi cilj svog djelovanja i usmjeravaju ambicije ka pronalaženju vrijednosti kroz djelovanje za opće dobro. Uloga dizajnera usmjerava se prema posredovanju koje povezuje druge discipline, ljude, predmete, sustave i ideje. Val društvenih inovacija koji je iz toga proizašao stvorio je velik potencijal u smislu društvenih resursa, mreža suradnika, peer-to-peer organizacija, open-source platformi.