Razvoj koncepata i strategija

Nositelji kolegija: 
Fabrio Ivana, doc. mr. sc.
ECTS: 
3.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Industrijski dizajn
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Diplomski: II semestar