Rezultati 1., 2. i 3. selekcije razredbenog postupka 2021.

Razredbeni postupak - Rezultati 1., 2. i 3. selekcije razredbenog postupka 2021.

Donosimo abecednu listu pristupnika koji su sudjelovali u kriterijima razredbenog postupka: 1., 2. i 3. selekcija (prezentacijska mapa | provjera posebnih sposobnosti - testovi | intervju), u 1. ispitnom roku. Nakon rezultata državne mature, bit će objavljena završna lista. Zahvaljujemo svim pristupnicima na sudjelovanju!