Julia Simeonov

Samoinicirani projekt - Dedaizam

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 6
Mentor: 
Juza Marija
Asistent: 
Milovčić Dina

Inspirirana događanjima u protekloj godini unutar moje obitelji, odlučila sam napraviti knjižicu o svojem dedi. Budući da je on nakon teškog moždanog udara postao dementan i da su mu oslabile neke fizičke sposobnosti poput kretanja i vida htjela sam kroz ovu knjižicu pokazati njegovu novu percepciju svijeta. Koncept knjižice je da se prikaže jedan njegov dan u obliku šetnje kvartom koja je prožeta raznim komičnim situacijama koje su se zaista dogodile. Odlučila sam raditi tehnikom kolaža koji svojim karakterom odlično prikazuje svijet iz njegove perspektive; čudan, apstraktan, fragmentiran i posložen bez smisla. Uz kolaže stavljala sam i tekstualne dijelove koji su sačinjeni od dijaloga, u bold rezu fonta su oni koji opisuju radnju s kolaža dok ostali nisu nužno vezani za tu radnju već oslikavaju taj ambijent. Tekst sam tretirala na način da ga je vrlo teško pročitati jer je jedna od posljedica moždanog udara oštećenje vidnog polja te on na ovaj način čita tekstove. Dadaizam kao umjetnički pokret mi je također bio inspiracija za kolaže, tekstualne dijelove koji podsjećaju na dadaističku poeziju i za samo ime knjižice jer je za taj smjer karakteristična apstrakcija, besmisao i fragmentiranost.