Nino Dolenc

Samoinicirani projekt - Things We Should Talk About

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Projektiranje – Vizualne komunikacije 6
Mentor: 
Vlainić Tomislav
Komentor: 
Kajp Romana

Poetska perspektiva prema problemima mentalnog zdravlja selektirana kroz osoban odabir autora i njihovih pjesama. Skup takvih sadržaja rezultirao je publikacijom koja se kroz osobna iskustva autora referira na određene probleme mentalnog zdravlja – “Knjiga za one koji žele shvatiti, i one koji žele biti shvaćeni”. Uz poeziju kao glavni sadržaj, nalaze se i dva popratna - uvod, kao informativan sadržaj o medicinskim podacima mentalnog zdravlja i njegovim tipovima. Drugi popratni sadržaj sastoji se od biografija autora čija se poezija pojavljuje u publikaciji, te takav sadržaj nudi pogled u njihove privatne živote i njihova iskustva sa problematikom knjige. S obzirom da je poezija autorski sadržaj navedenih pjesnika, osim oblikovanja publikacije, kao svoj autorski sadržaj knjige oblikovao sam razne vizuale. Riječ je o kolažima mojih raznih fotografija/portreta i u kombinaciji s ilustracijom. Cilj tih vizuala je kroz portrete/prikaze osoba koji su na prvu obični, bez specifičnih ekspresija, intervencijama ukazati na problematiku mentalnog zdravlja i njegovo skrivanje. Vizuali se protežu kroz publikaciju kao zasebni spreadovi, uz pojedine pjesme, no nisu deskriptivno povezani niti su nepotrebne interpretacije istih. Tako se tokom čitanja poezije i dalje mogu stvarati vlastite slike u odnosu na tekst, što i jest poanta poezije kao takve.