Sara Pavleković Preis: Poligon – platforma za multisenzorno učenje

U četvrtak 10. listopada, u 19 sati, otvara se izložba Sare Pavleković Preis pod naslovom Poligon – platforma za multisenzorno učenje, temeljena na istoimenom interdisciplinarnom projektu koji se bavi novim modelima učenja o apstraktnim sistemima i konceptima, poput onih iz područja matematike, putem multisenzornih iskustava. Izložba temeljito predstavlja sve ključne aspekte projekta, a posjetitelji će moći isprobati i prototip jednog od interaktivnih sučelja produciran upravo za ovu priliku.

Poligon – platforma za multisenzorno učenje razvijan je kao diplomski rad autorice na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, pod mentorstvom Stipe Brčića i asistentice Marije Juza, uz komentorstvo Vedrana Kasapa i Ivane Fabrio, a temeljen je na istraživanju u kojem se prožimaju spoznaje iz metodike obrazovanja, matematike, dizajna vizualnih komunikacija, dizajna interakcija i niza drugih područja. Projekt je nastao u edukacijskom procesu, ali se i sam bavi edukacijom te na ozbiljnoj istraživačkoj i teorijskoj podlozi pokušava pokazati kako je, iz rakursa dizajna i njegovim prožimanjem s drugim disciplinama, moguće inovirati edukacijske metode te u njih unijeti nove dimenzije interakcije i igre.

Interaktivna sučelja koja Sara Pavleković Preis razvija u sklopu projekta oslanjaju se na sinesteziju, odnosno na simultano aktiviranje vizualnih, auditivnih i taktilnih osjetila kako bi se na sasvim nove i stimulativne načine učenicima i njihovim nastavnicima pomoglo u učenju o složenim, apstraktnim pojmovima, odnosima i sustavima. Prototip jednog od tih sučelja, pod nazivom RGB gitara, proizveden je posebno za ovu izložbu zahvaljujući suradnji s Damirom Prizmićem i Borisom Vidoševićem iz Radione, programerom Viktorom Čaplinskim, produkt dizajnericom Sanjom Rotter i Nenadom Rotterom. Za ovaj rad Sara Pavleković Preis nagrađena je u studentskoj kategoriji Koncept, inicijativa, kritički dizajn na Izložbi hrvatskog dizajna 1718. (M. Golub)

Iz teksta Ivane Fabrio:
Projekt Poligon Sare Pavleković Preis predstavlja prvi primjer diplomskog rada u području dizajna interakcija na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Rad na toj temi, pored doprinosa novim modelima usvajanja znanja za djecu školske dobi, ima i paralelnu vrijednost u kontekstu studijskog programa i obrazovnih te metodičkih procesa nastave. Ovaj multidisciplinarni projekt služi kao ogledni primjer budućim radovima u smislu sveobuhvatnog i kreativnog pristupa kako procesu tako i odnosu prema zadanoj temi – od dubinskih istraživanja edukacijskih procesa, područja matematike i dizajna interakcija, do eksperimentiranja i kreiranja interaktivnih komunikacijskih rješenja koja mogu funkcionirati kao model za razumijevanje zahtjevnih sadržaja u različitim uvjetima neformalnog učenja. Projekt Poligon se temelji na načelima sinestezije i kreativnim sistemima iskustvenog poimanja sadržaja s ciljem kvalitetnog povezivanja znanja iz različitih područja, a koje rezultira povećanjem motivacije, samopouzdanja i kreativnosti te razvojem potencijala kod djece. (…)

Praksa dizajna interakcija, koja prati dinamičan razvoj komunikacije , osobito u digitalnom okruženju, a pritom počiva upravo na metodologiji istraživanja iz antropologije dizajna, otvorila je nove načine sagledavanja tema i sadržaja koje studenti obrađuju kao relevantne za svoje diplomske radove. Tome su pridonijele i turbulentne ekonomske i društvene promjene zbog kojih pojedini studenti pronalaze dublji smisao studiranja te usmjeravaju svoje ambicije prema strateškom djelovanju koje unapređuje društvo u svim segmentima. Stoga rad Sare Pavleković Preis predstavlja izuzetan primjer integralno interpretiranog koncepta interaktivnog učenja kroz igru, a koji se može primijeniti kao metodološka platforma za stjecanje znanja i unutar drugih područja, te predstavlja važan iskorak prema brisanju granica disciplina i strateškom djelovanju dizajnera za nadolazeće generacije.

koncept i postav izložbe: Sara Pavleković Preis
tekstovi: Ivana Fabrio, Marija Juza, Feđa Vukić
grafički dizajn: Marin Nižić
produkcija interaktivne instalacije RGB gitara: Sanja Rotter (produkt dizajn), Viktor Čaplinskij (programiranje), Radiona (Damir Prizmić, Boris Vidošević), Nenad Rotter, Sara Pavleković Preis
suradnica za produkciju: Tajana Bakota
hvala: Yuri Landman, Močvarni hrast d.o.o.

Diplomski rad Poligon nastao je na Studiju dizajna, smjer Vizualne komunikacije.
mentor: Stipe Brčić
asistentica: Marija Juza
komentori: Ivana Fabrio, Vedran Kasap
organizacija izložbe: Hrvatsko dizajnersko društvo / HDD galerija
voditelj galerije / produkcija izložbe: Marko Golub

Izvor: dizajn.hr