Šimić Horvath Marija

doc. dr. sc.

Područje / smjer:
Nacrtna geometrija

Biografija: 
1975.: Rođena u Splitu
1990.– 1994.: Matematička gimnazija, Split
2000.: Dipl. inž. matematike, Teorijska matematika, PMF – Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu
2005.: Magistar znanosti, PMF – Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu
2008:  Doktor  znanosti, PMF – Matematički odjel Sveučilišta u  Zagrebu
2000. – 2008.: Asistent, Arhitektonski  fakultet  Sveučilišta u Zagrebu
2008. – 2012.: Viši asistent, Arhitektonski  fakultet  Sveučilišta u Zagrebu
2012. – : Docent, Arhitektonski  fakultet  Sveučilišta u Zagrebu
2013. – : Docent, Arhitektonski  fakultet  Sveučilišta u Zagrebu, Studij dizajna
2006. – : Jedna od urednica znanstveno–stručnog časopisa KoG 
2013. – : Predsjednica Hrvatskog društva za geometriju i grafiku 
2014. – : Voditeljica Kabineta za matematiku, nacrtnu geometriju i perspektivu 

Aktivnosti u okviru struke:
DAAD projekt: Multimedia Technology for Mathematics and Computer Science Education, voditelj: Ph.D. Konrad Polthier, (2007. – 2008.)
DAAD projekt: Updating Mathematics and Geometry Education in Architecture and Engineering According to Current and Future Needs of Architects and Engineers, voditelj: Prof. Dr. Ing. Daniel Lordick, (2012.)
Uvođenje računalnog 3D modeliranja u nastavu geometrije na tehničkim fakultetima (3D GEOM TEH), voditelj: doc. dr. sc. Sonja Gorjanc, (2012.)