Marijana Puljiz

Sinestezija

2020./2021. / Preddiplomski: V semestar / Ilustracija 1
Mentor: 
Kavurić Kireta Inja

Studenti istražuju odnose vizualne forme i osjetilnog iskustva.