Ante Beović

Slobodna tema

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: IV semestar / Fotografija
Mentor: 
Herceg Stanko
Stručni suradnik: 
Posavec Pavel