Spektar – fotografska izložba studenata 3. preddiplomske godine

U srijedu, 1.lipnja 2022., u 18 h, u galeriji Studija održalo se otvorenje fotografske izložbe Spektar koju su organizirali studenti 3. godine preddiplomskog studija. U organizaciji izložbe sudjelovale su studentice smjera vizualnih komunikacija – Luce Storić, Lucija Burić i Paula Strugačevac te studentice smjera industrijskog dizajna – Lara Vondraček, Korana Mileusnić i Zrinka Zagorec.

Autori / studenti 3. preddiplomske godine Studija dizajna smjera: Eva Bakrač, Ante Beović, Ema Božek, Lucija Burić, Frano Jurić, Ines Kocijan, Lucija Pezer, Mia Ribić, Mare Roth, Luce Storić, Paula Strugačevac, Ivana Šilić, Maja Štefanić, Lucija Tadić, Sara Zelić, Lara Vondraček, Korana Mileusnić, Lucija Kurtović, Zrinka Zagorec, Ema Čimbur, Petar Ćirak, Martina Bukovac, Matea Varvodić, Bruna Sladoljev-Jolić.

Mentori: Stanko Herceg, Pavel Posavec.
Ak. godina 2021./2022.

Studenti su predstavili svoje radove nastale pod raznim spektrima svjetla. Fotografije nastale pod svjetlom natrija, fluorescentnim svjetlom, led svjetlom, miješanim svjetlom te svijetlom svijeće i kućne žarulje mogu se vidjeti u prednjem dijelu galerije gdje se nalazi i karta na kojoj posjetitelji mogu vidjeti kartu grada Zagreba s označenom vrstom svjetla na pojedinoj lokaciji. U mračnijem, stražnjem dijelu galerije posjetitelji mogu vidjeti fotografije slobodne teme te fotografije nastale pod svjetlom žive – svjetlo koje se nalazi samo na nekoliko lokacija u Zagrebu. Na kraju kroz sve mračniji prostor izložba vodi do posljednje teme – teme smrti koju su studenti interpretirali na svoj način koristeći razne vrste svjetla.

Osim samih vrsta svjetla, studenti su učili i oblikovati svjetlo pa se u dijelu izložbe mogu vidjeti portreti i aktovi nastali u fotografskom studiju. Mentori radova bili su Stanko Herceg i Pavel Posavec.

Cijelu izložbu zaokružuje instalacija postavljena u prednji dio galerije koja posjetiteljima daje dojam izgleda pojedinih izgleda žarulja i kako svijetle neka svjetla poput fluorescentnog i žive, a kakvu reprodukciju boje daju dok u njih uperimo mobitel ili fotoaparat.

Izložba se može pogledati do 20. lipnja 2022. svakim radnim danom od 11 do 13h te od 16 do 19h, u galeriji Studija dizajna u Frankopanskoj 12.