Ivana Šilić

Studija skulpture

2020./2021. / Preddiplomski: IV semestar / Crtanje akt 2
Mentor: 
Ileković Boris
Komentor: 
Kavurić Kireta Inja