Noa Poljak

Studija tekstura

2020./2021. / Preddiplomski: II semestar / Crtanje 2
Mentor: 
Kavurić Kireta Inja
Komentor: 
Ileković Boris