Suradnja Studija dizajna + agencije Señor + Hrvatskog Telekoma

Odjel Vizualnih komunikacija Studija dizajna u zimskom je semestru ostvario uspješnu suradnju s nezavisnom agencijom za komunikaciju i branding Señor. U sklopu kolegija Projektiranje — Vizualne komunikacije, studenti 5. semestra sudjelovali su na projektnom zadatku izrade komunikacijske kampanje za Hrvatski Telekom.

Pod Señorovim stručnim vodstvom Ive Kaligarić (Super Managing Director), Tomislava Fabijanića (Head of design) i Jurice Ćorluke (Head of creative),u suradnji s nastavnicima vizualnih komunikacija, formirana su četiri kreativna tima sastavljena od po šest studenata vizualnih komunikacija. Studenti su kroz razdoblje od 6 tjedana imali priliku iskusiti i provesti način timskog rada kao i cjelokupni kreativni proces unutar agencije razvijajući koncepte i vizuale za specifični projektni zadatak - HT-ov projekt Telekom eSports Championship.

Suradnja je kulminirala velikom i uspješnom završnom prezentacijom kreativnih rješenja pred klijentom, Hrvatskim Telekomom, gdje su studenti pokazali sva usvojena znanja te dokazali da su spremni prihvatiti i odgovoriti na izazove realnog sektora.

Zahvaljujemo agenciji Señor na profesionalnom vodstvu i izvrsnoj suradnji!

Studenti vizualnih komunikacija:
Valentina Fuzul, Goran Gajić, Tia Slovenc, Tea Lucek, Emilija Novosel,
Karla Braovac, Alen Marković, Enea Piškor, Neva Šavorić, Mia Maurović, Rosa Kobasić,
Luka Nera Sibila, Enea Knežević, Jelena Bakač, Tereza Šestanović, Lucija Kapetanić, Sunčica Lovrić, Ana Sunara, Glorija Zaić, Sven Fajdetić, Vita Hrgetić, Lara Luić Kmezić, Maja Krsnik

Mentori zadatka:  Señor - Iva Kaligarić (Super Managing Director), Tomislav Fabijanić (Head of design) i Jurica Ćorluka (Head of creative) 
Voditelji projekta : Tomislav Vlainić, Studij dizajna i Iva Kaligarić, Señor
Nastavnici/suradnici: Studij dizajna - Tomislav Vlainić, Romana Kajp, Marija Juza, Ana-Marija Poljanec

Više