Bacharach-Krištofić Tessa

Svjetlo živine žarulje

2011./2012. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: V semestar / Fotografija i film 1
Mentor: 
Herceg Stanko