Nino Dolenc

Svjetlo kučne žarulje

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: V semestar / Fotografija i film 1
Mentor: 
Herceg Stanko
Stručni suradnik: 
Posavec Pavel