Pavelić Adriana

Toplo-hladno

2011./2012. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: VI semestar / Fotografija i film 2
Mentor: 
Herceg Stanko