Lea Sevšek

V-SUB

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Diplomski: I semestarDiplomski: II semestar / Interaktivni mediji 1Interaktivni mediji 2
Mentor: 
Flatz Emil
Komentor: 
Perić Luka