Ivana Šilić

Varijabilni lettering

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: IV semestar / Pismo i tipografija 4
Mentor: 
Hrastovec Marko
Komentor: 
Mudnić Andrija