Eva Rodinis

Vježba kompozicije dekompozicijom zadanih formi kocke i kugle

2020./2021. / Preddiplomski: II semestar / Crtanje 2
Mentor: 
Ileković Boris
Komentor: 
Kavurić Kireta Inja