Mare Roth

Yogi tea

2020./2021. / Vizualne komunikacije / Preddiplomski: IV semestar / Osnove interaktivnih medija 2Osnove interaktivnih medija 2
Mentor: 
Flatz Emil
Komentor: 
Perić Luka