Dizajn vizualnih komunikacija 1

Nositelji kolegija: 
Suradnici: 
ECTS: 
7.5
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Diplomski: I semestar