Milovčić Dina

asistent

Područje / smjer:
Vizualne komunikacije

Biografija:
Dina Milovčić rođena je u Splitu gdje završava Školu likovnih umjetnosti, smjer Grafički dizajner. 2009. godine upisuje Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu gdje za vrijeme diplomskog studija radi kao demonstratorica na kolegiju Projektiranje — vizualne komunikacije kod profesora Stipe Brčića. Sredinom studija započinje suradnju sa Tessom Bachrach Krištofić i Frankom Tretinjak s kojima i danas radi u sklopu neformalnog kolektiva NJI3. U razdoblju od 2017.–2018. godine radi na Studiju dizajna kao asistentica na kolegiju Projektiranje — vizualne komunikacije kod profesora Nenada Dogana. Kao članica kolektiva NJI3 izlagala je na brojnim izložbama, vodila radionice raznih tema u sferi grafičkog dizajna i primila nekoliko nagrada za svoj rad. Članica je Hrvatskog dizajnerskog društva i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Aktivnosti u okviru struke:
Dizajn vizualnih komunikacija (dizajn vizualnih identiteta, publikacija, gif animacija te drugih materijala u tiskanom i digitalnom obliku).

Članstva u organizacijama:
Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika – HZSU
Hrvatsko dizajnersko društvo