Dizajn vizualnih komunikacija - Diploma

Nositelji kolegija: 
Suradnici: 
ECTS: 
20.0
Tip predmeta: 
Obavezni
Smjer: 
Vizualne komunikacije
Semestar: 
Diplomski: IV semestar